Wij hebben de eer gehad om met Pro.Fit te mogen werken, bestaande uit inspirerende, energieke professionals.

Zij hebben een duidelijke visie en aanpak om de inzetbaarheid van medewerkers te optimaliseren aan de hand van hun model “ Anders Kijken naar Verzuim”.

Middels persoonlijk contact, oprechte aandacht, kritische vragen stellen, doorvragen en bespreekbaar maken van knelpunten hebben zij leidinggevenden bijgebracht welke vragen van belang zijn om te stellen alsook welke acties wanneer nodig zijn ten aanzien van een optimale inzetbaarheid van hun medewerkers.

Op “ hun lijf geschreven” staat verder maatwerk, verleiden, positief labellen (groep werkenden vergroten in plaats van groep verzuimers verkleinen, wat kan iemand nog wél in plaats van wat niet), duidelijke vraagstellingen aan de bedrijfsarts en open eindes bij reïntegratie voorkomen.

Resultaat is, mede dankzij de inbreng van Pro.Fit, een heldere visie en werkwijze binnen de gehele organisatie alsook een substantieel toegenomen inzetbaarheid: het voortschrijdend verzuim is gedaald van 8.3% (Q4 2010) naar 4.8% (Q3 2012).

De uitdaging aan Hilverzorg is nu om te blijven toepassen wat Pro.Fit ons geleerd heeft zelf te doen.

Floor van den Heuvel, Adviseur Arbo, Verzuim en Reïntegratie.